TOP GRUPS | Scapamouche: el joc de pistes del nou musical de Dagoll Dagom Scapamouche – Reserva el teu grup. Sempre hi sortireu guanyant!

COM FER UN GRUP?

Sempre hi sortireu guanyant!

15 juny de 2016

Us proposem una activitat imprimible, dirigida pel professor a l’aula. Inclou materials amb jocs de pistes perquè els alumnes aconsegueixin escapar de clase a través de la cooperació en equip per tal de crear un vincle de grup al voltant de la representació artística viscuda al Teatre Victòria (Scaramouche).

Durada estimada: 45 minuts (40 de joc + 5 d’introducció i final).

El professor cal que imprimeixi el material necessari segons el nombre d’equips que desitgi fer a la classe (màxim 8).

* Presentació del joc

* Guia de dinamització

• 1 cadenat imprimible per cada equip (s’han de penjar tots a la porta de l’aula. En breu us enllaçarem els cadenats dels diferents equips).

EQUIP AEQUIP B EQUIP CEQUIP DEQUIP EEQUIP FEQUIP GEQUIP H

• 1 clau imprimible per cada equip

• 4 proves per cada equip

Solucionari per al professor

Objectius pedagògics

Tot i que algunes de les proves que hauran de superar els alumnes presenten objectius d’algunes matèries concretes, la intenció principal d’aquesta activitat és treballar competències transversals com ara:

• Competència comunicativa (en la comunicació general de l’equip i la discussió i negociació de tasques).

• Competència d’autonomia i iniciativa personal (en la gestió del temps i dels recursos de què disposen).

• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic (en l’anàlisi dels problemes i la decisió de com enfrontar-s’hi).

Argument i desenvolupament de l’activitat

Els jugadors es posen en la pell d’Scaramouche i els seus companys revolucionaris. El seu objectiu és entrar a Versalles per escampar propaganda revolucionària. Com més, millor.
Per fer-ho, es divideixen en equips de 4-5 membres i s’enfronten a 4 reptes, en l’ordre que vulguin i dedicant-hi tant temps com creguin convenient (tenint en compte que en global disposen de 40 minuts).
En superar cadascun dels reptes obtenen un número que han d’escriure a la seva clau. Quan els tinguin tots, poden provar d’entrar a palau anant a buscar quin cadenat, dels que el professor haurà penjat a la porta de l’aula, coincideix amb la seva clau. Si el troben i és correcte hauran guanyat el joc.